Loon DGA 2015

Ieder jaar wordt ons belastingstelsel weer bijgesteld en in 2015 heeft dit ook weer invloed op de hoogte van het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder. In het belastingplan voor 2015 is dan ook reeds aangekondigd dat de regelingen rondom dit loon worden gewijzigd. Tot nu toe werd er een ondergrens ingesteld en ook voor 2015 is dat het geval. Het gebruikelijk loon is voor 2015 vastgesteld op een bedrag van € 44.000. Er zijn echter wel wat aanvullingen op de regelgeving.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

In 2015 wordt het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ van kracht. Dit begrip neemt de plaats in van het begrip ‘soortgelijke betrekking’. Dit begrip leidde namelijk nogal eens tot discussies met de Belastingdienst omdat de functie van DGA niet echt te vergelijken is met een andere functie binnen een bedrijf of sector. De term ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ verwijst dus naar de functie die het meest in de buurt komt van de werkzaamheden die een DGA verricht.

Doelmatigheidsmarge 2015

Een andere aanpassing in de regels rondom het gebruikelijk loon van een DGA is een verlaging van het kortingspercentage dat op het loon toegepast mag worden. Zoals vermeld geldt er een minimum voor het loon van een DGA. Er kunnen situaties zijn waarin dit loon (tijdelijk) lager uit mag vallen. In 2014 mocht er een maximale korting van 30% toegepast worden op het gebruikelijk loon van de DGA. Dit percentage wordt verlaagd naar 25%. Hiermee worden de voordelen die een DGA qua loon kan hebben ingeperkt. Tevens levert deze nieuwe regeling de Belastingdienst (en dus de schatkist) 150 miljoen per jaar aan extra belastinginkomsten op.