Category Archives: Belasting

In 2015 veranderen de regels omtrent de leaseauto bijtelling opnieuw. Deze nieuwe regels hebben voornamelijk als doel op de auto’s nog milieuvriendelijker te laten zijn. Het lijkt er op dat de Belastingdienst de regels steeds wat verder aanscherpt. Maar wat houden deze strengere regels nu precies in?

4% bijtelling leaseauto

Voor deze categorie verandert er niets. De co2-uitstoot van deze auto’s dient 0 te zijn. Komt de auto hier boven dan komt de auto niet meer in aanmerking voor deze categorie. Het betreft hier auto’s die 100% elektrisch rijden.

7% bijtelling leaseauto

Ook de regels omtrent de leaseauto’s met 7% bijtelling blijven ongewijzigd. Deze auto’s mogen een co2-uitstoot van maximaal 51 hebben.

14% bijtelling leaseauto

De regels omtrent leaseauto’s met een bijtelling van 14% wijzigen wel. Dit heeft als consequentie dat auto’s die nu nog binnen de categorie vallen, hier in 2015 niet automatisch onder vallen. De uitstoot moet in 2014 tussen de 51 en 89 g/km liggen. In 2015 wordt de bovengrens aangescherpt en mag een leaseauto niet meer dan 83 g/km uitstoten om binnen deze categorie te vallen. Dit heeft mede als gevolg dat veel mensen eind 2014 snel nog een bepaalde leaseauto aanschaffen. Als de auto namelijk nu aangekocht wordt, dan blijft deze nog 5 jaar onder de huidige regeling vallen.

20% bijtelling leaseauto

Ook voor deze categorie gelden in 2015 scherpere regels. Waar de uitstoot in 2014 tussen de 89 en 118 g/km mag liggen, wordt dit ingeperkt tot tussen de 83 en 111 g/km. Ook de auto’s binnen deze categorie vinden eind 2014 nog gretig aftrek om toch nog 5 jaar van het voordeel te kunnen genieten.

25% bijtelling leaseauto

Boven de 111 g/km komt een leaseauto in 2015 automatisch in de categorie 25%. Ook dit houdt dus een verscherping van de regels in.

Naast het feit dat de regering op deze manier nog zuiniger en milieubewuster rijden stimuleert, zal de aanscherping van de regels de schatkist ook weer een behoorlijke extra impuls opleveren.

Informatie over belastingen

Bijtelling leaseauto 2015

In 2015 veranderen de regels omtrent de leaseauto bijtelling opnieuw. Deze nieuwe regels hebben voornamelijk als doel op de auto’s nog milieuvriendelijker te laten zijn. Het lijkt er op dat de Belastingdienst de regels steeds wat verder aanscherpt. Maar wat houden deze strengere regels nu precies in? 4% bijtelling leaseauto Voor deze categorie verandert er … Continue reading

Loon DGA 2015

Ieder jaar wordt ons belastingstelsel weer bijgesteld en in 2015 heeft dit ook weer invloed op de hoogte van het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder. In het belastingplan voor 2015 is dan ook reeds aangekondigd dat de regelingen rondom dit loon worden gewijzigd. Tot nu toe werd er een ondergrens ingesteld en ook voor 2015 … Continue reading

Huursubsidie aanvragen 2015

Van veel financiële regelingen wijzigen in 2015 de regels weer, zoals dat ieder jaar eigenlijk het geval is. Goed dus om hier alvast eens bij stil te staan. Hoe zit het precies met de huurtoeslag in 2015? En hoe moet je huursubsidie aanvragen? Wat is huursubsidie? Als je loon en je vermogen onder een bepaalde … Continue reading