Category Archives: Lenen

Wat is financial lease?

Financial lease is een vorm van leasen, waarbij de kredietverstrekker juridisch eigendom blijft van de kredietverstrekker, terwijl de kredietnemer de economisch eigenaar wordt van het geleaste. Het risico van waardevermindering ligt ook bij de kredietverstrekker. Het bekendste voorbeeld van een lease, is de lease-auto. Een lease is goed te vergelijken met de huurkoop. Een leasemaatschappij stelt een auto ter beschikking voor een bepaalde periode, voor een bepaald bedrag per maand. In het geval van een auto is dit voor bedrijven een wat prettigere manier. Ze zijn een vast bedrag per maand kwijt, maar omdat men geen eigenaar van de auto is heeft men ook niet de zorgen over onderhoud en andere onverwachte kosten. De zorg van de auto zelf ligt bij de leasemaatschappij. Bij financial lease betaalt u een vast bedrag per maand aan een financieringsmaatschappij. In principe betaalt u gewoon de auto af. De financieringsmaatschappij is gedurende de periode juridisch eigenaar van de auto, maar uzelf bent de economisch eigenaar. Als eenmaal de auto is afbetaald, dan is de auto helemaal van u. Het maandbedrag bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel, die annuïtair afgelost wordt. De looptijd van financial lease loopt meestal gelijk aan de economische levensduur, wat voordelig is in de boekhouding omdat financial lease opgenomen kan worden onder de vaste activa. De auto kan immers volledig afgeschreven worden. Het is vaak niet mogelijk om een financial lease te stoppen, tenzij anders opgenomen in de voorwaarden. Er is vaak een boete bemoeid met een tussentijdse stop. Andere voorbeelden van financial lease-producten zijn computers, overige machines en motorvoertuigen.

Wat is operational lease?

Het verschil tussen financial lease en operational lease is dat de kredietverstrekker niet alleen juridisch, maar ook economisch eigenaar blijft van de auto. Voor de kredietverstrekker betekent dit beduidend minder risico, aangezien de kredietverstrekker nu ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van de auto en derhalve niet meer afhankelijk is van de kredietnemer. Het bedrijf betaalt een vast bedrag per maand en heeft verder geen omkijken naar de overige kosten van de auto. Er zijn twee soorten van operational lease, waarvan de full operational lease de populairste is. Dit is een contract waar van te voren is afgesproken dat de leasemaatschappij verantwoordelijk is over de rente / afschrijvingen, eventuele schade, onderhoud, verzekering, pech in het buitenland, etc. Ook kan er in het contact opgenomen worden dat de leasemaatschappij de benzinekosten betaalt. Het grote nadeel hieraan is dat u de kosten niet zelf in de hand heeft. Operational lease lijkt dus erg op huur. Er kunnen clausules in de contracten opgenomen worden wat betreft schade, waardoor de kredietverstrekker haast geen risico loopt. Het grootste verschil met financial lease is dat men bij financial lease uiteindelijk de auto aan het kopen is. Bij operational lease blijft de auto in het bezit van de kredietverstrekker. Het bedrijf dat de auto least krijgt ook korter de beschikking over de auto. Aan het einde van de leaseperiode krijgt u de mogelijkheid de auto helemaal over te nemen voor een gereduceerd bedrag, maar tijdens de looptijd bent u huurder en zo ziet de Belastingdienst dat ook.

Wat is personal lease?

Tot voor kort was de lease-auto alleen bestemd voor werknemers van bedrijven, maar het leasen van een auto hoeft tegenwoordig niet meer via uw werkgever. Er komen natuurlijk steeds meer ZZP’ers en freelancers ‘op de markt’ die ook een auto zouden willen leasen en dat is tegenwoordig dan ook goed mogelijk. Dit kunt u doen door een personal of een private lease. Deze personal lease is voor iedereen beschikbaar, u hoeft hier niet per se een freelancer of ZZP’er voor te zijn. Een verklaring van een vast inkomen is uiteraard wel noodzakelijk. Het maandbedrag hoeft hierbij niet zo hoog te zijn en is in absolute zin -zeker bij een termijn van vier á vijf jaar- goedkoper dan zelf een auto kopen. De private lease-contracten zijn vaak all-in, met uitzondering van de brandstof, wegenbelasting en het eigen risico. Deze komen meestal wel voor uw eigen rekening, maar dan nog zijn de maandlasten prima te overzien en zorgt het voor betrekkelijk weinig tot geen verrassingen omdat je juist deze zaken in eigen hand kunt houden. Een personal lease is aantrekkelijk doordat het maandbedrag vaak betrekkelijk laag is, voor een nieuwe auto. Er kleeft wel een nadeel aan: Het is niet eenvoudig om onder een contract uit te komen. U gaat een contact aan voor 2 tot 3 jaar en het zal u een aardige som geld kosten hier onderuit te komen. Er bestaat echter ook een shortlease en die is al voor de duur van een maand af te sluiten. Deze shortlease kent een hogere prijs.

Informatie over lenen

Financial lease, operational lease, personal lease

Wat is financial lease? Financial lease is een vorm van leasen, waarbij de kredietverstrekker juridisch eigendom blijft van de kredietverstrekker, terwijl de kredietnemer de economisch eigenaar wordt van het geleaste. Het risico van waardevermindering ligt ook bij de kredietverstrekker. Het bekendste voorbeeld van een lease, is de lease-auto. Een lease is goed te vergelijken met … Continue reading

Verschil doorlopend krediet en persoonlijke lening?

Een groot aantal mensen heeft een lening. Leenvormen die je veel tegenkomt zijn het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Maar wat is hier nu eigenlijk het verschil tussen? Wat is een doorlopend krediet? U wilt een verbouwing doen aan uw huis en hebt nog geen idee wat de kosten hiervan zullen zijn. Of één … Continue reading

Wat is huurkoop?

U ziet een prachtig schilderij hangen, maar het prijskaartje is wat aan de hoge kant en is eigenlijk niet te betalen. Zeker niet in één keer. U kunt deze echter toch in uw huis ophangen door het schilderij te huren en dat in de vorm van een huurkoop. U spreekt met de eigenaar af dat … Continue reading