Category Archives: Verzekeren

De woonlastenverzekering komt nauwelijks meer voor, want de verzekering wordt vooral afgeraden en is derhalve geen populair product. Oorspronkelijk was deze verzekering bedoeld om bij bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de vaste woonlasten alsnog te kunnen betalen. Deze verzekering wordt niet zo vaak afgesloten, omdat er meerdere manieren zijn om de genoemde problemen op te vangen. Uiteraard via de overheid, in de vorm van de WW (werkloosheid) of de WIA (arbeidsongeschiktheid). Ook werkgevers bieden regelmatig een collectieve verzekering aan. Met andere woorden: Deze verzekering is geen pre en wordt zelfs gezien als een optie als er echt geen andere mogelijkheden zijn. De woonlastenverzekering verzekert u als u plotseling geen vast inkomen meer heeft.

Uw hypotheek of huur loopt gewoon door, evenals uw andere vaste lasten en deze dienen toch betaald te worden. Deze verzekering is niet lonend als u bijvoorbeeld vijf jaar werkloos zult zijn. Immers: U betaalt een maandbedrag voor een x-aantal maanden en het duurt vervolgens vaak enkele maanden voordat u uw ‘investering’ eruit gehaald heeft. Dus bij tijdelijke werkloosheid heeft deze verzekering geen toegevoegde waarde, maar als u arbeidsongeschikt raakt, zal dit wel een meerwaarde kunnen betekenen. Maar zoals gezegd: De woonlastenverzekering is geen populaire verzekering. De verzekering betaalt namelijk lang niet altijd uit. Zoals bij elke verzekering is het aan te raden de voorwaarden goed te lezen. Dat geldt vooral bij deze verzekering. De kans dat u daadwerkelijk profijt heeft van deze verzekering is klein. Mocht u alternatieven hebben, zoals de WW of een collectieve verzekering bij uw werkgever, dan is dat aan te raden.

Wat is een woonlastenverzekering?

De woonlastenverzekering komt nauwelijks meer voor, want de verzekering wordt vooral afgeraden en is derhalve geen populair product. Oorspronkelijk was deze verzekering bedoeld om bij bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de vaste woonlasten alsnog te kunnen betalen. Deze verzekering wordt niet zo vaak afgesloten, omdat er meerdere manieren zijn om de genoemde problemen op te … Continue reading

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering wordt ook wel ‘levensverzekering’ genoemd. Vooraf wordt met de verzekering een datum afgesproken. Overlijdt de verzekerde vóór deze datum, dan wordt een vast bedrag uitgekeerd. In sommige gevallen keert de verzekering overigens ook uit als de overleden persoon na die afgesproken datum overlijdt. Dit geld kan uitgekeerd worden aan de partner van de … Continue reading

Wat is lijfrente?

Een lijfrente is best te vergelijken met een pensioen. Maar een pensioen is heel strak georganiseerd en kent geen variatie. Dat is bij de lijfrente wat anders. U kunt de lijfrente laten beginnen wanneer u wil. Bij de lijfrente zijn er twee fases. Eerst betaal je de verzekeraar een vast bedrag, of een periodiek bedrag. … Continue reading

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen beschadigingen, letsel, etc. die door uw -of uw kinderen of huisdieren- toedoen voorgevallen zijn. Per ongeluk beschadigt u bezittingen van een ander of door uw toedoen bezeert u een ander, of u bezorgt een ander daadwerkelijk letsel. Met andere woorden: Een aansprakelijkheidsverzekering verzekert uzelf én de personen waar u verantwoordelijk … Continue reading