Wat is huurkoop?

U ziet een prachtig schilderij hangen, maar het prijskaartje is wat aan de hoge kant en is eigenlijk niet te betalen. Zeker niet in één keer. U kunt deze echter toch in uw huis ophangen door het schilderij te huren en dat in de vorm van een huurkoop. U spreekt met de eigenaar af dat u het schilderij een x-aantal maanden of jaren huurt en aan het einde van deze vastgestelde periode… bent u alsnog de eigenaar. Zo werkt huurkoop: U bent pas eigenaar van het goed aan het einde van de huurperiode. Hier schuilt ook gelijk het risico in van huurkoop. U bent namelijk ook echt pas formeel eigenaar van het aangekochte als u de laatste termijn van de huurkoop heeft voldaan. Lukt het u door omstandigheden niet om aan uw betalingsverplichting te voldoen, dan vervalt uw eigendomsrecht.

Huurkoop van auto’s en huizen

Huurkoop komt regelmatig voor in de kunstwereld, maar ook in de autobranche en bij woningen is het geen onbekende vorm. Bij auto’s staat de huurkoop ook wel bekend als ‘leasen’. Bij huurkoop wordt de lengte, de aflossingen en de rente van te voren vastgelegd. In de akte staat dan ook de volledige koopprijs, het schema waarop deze afbetaald dient te worden , de daarbij horende rente en het voorbehoud dat u inderdaad eigenaar zult worden van het object. Het voordeel van huurkoop voor de verkopende partij, is dat er een goede garantie is voor afbetaling. De kopende partij heeft als voordeel dat hij direct gebruik kan maken van het product. Het nadeel is het vrij hoge rentepercentage; Een lening bij de bank is in veel gevallen voordeliger. De verkopende partij mag bovendien het product of huis terugvorderen, als de koper nog geen 75% heeft betaald en grote moeite heeft om aan de maandelijkse lasten te kunnen voldoen.