Wat is een deposito?

Zoals gezegd bij het kopje ‘rentecertificaten': Banken wijzen tegenwoordig liever naar de spaardeposito. Het rentecertificaat is wat uit de tijd en de deposito een stuk gemakkelijker. De deposito komt feitelijk op hetzelfde neer. Deposito betekent letterlijk ‘het in bewaring geven’. Eigenlijk is dat heel klassiek te vertalen: De bank bewaart uw geld. Of: U brengt uw geld naar de bank ter bewaring. Vooraf bepaalt u de lengte van de periode dat uw geld bij de bank bewaard blijft -1 één jaar, twee jaar, tot wel twintig jaar- en vervolgens kunt u er deze gehele periode niet bij. Hoe langer het geld bij de bank bewaard blijft, hoe hoger de rente zal zijn.

Net als bij rentecertificaten geldt echter: mocht u tóch bij uw deposito willen komen en er geld van op willen nemen, betaalt u hoge boetes. Hier zijn echter uitzonderingen op, zoals bij het kopen van een huis of bij een eventueel overlijden van de spaarder. Ook extra geld storten op het originele bedrag is meestal niet mogelijk, hoewel dat bij sommige banken onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk is. Een deposito is dus een spaarrekening met nogal beperkende voorwaarden, maar kan aantrekkelijk zijn als u het geld voor bijvoorbeeld tien jaar vast wil zetten, aangezien de rentes dan beduidend hoger zijn dan bij andere spaarrekeningen. Een deposito met een korte looptijd heet ook wel een termijndeposito. Zo wordt een deposito van bijvoorbeeld een jaar genoemd. Een spaardeposito is een deposito met een langere termijn. Deze termijnen kunnen oplopen tot liefst twintig jaar. Overweegt u een deposito? Er bestaan ook groene deposito’s. Deze werken hetzelfde als ‘groen en duurzaam sparen’.

Rentecertificaat of deposito?

Eigenlijk hebben we deze vraag eerder al beantwoord. Hoewel een rentecertificaat misschien gunstiger voor u zou kunnen zijn is er bijna geen bank meer die rentecertificaten aanbieden. In plaats daarvan zullen zij u wijzen op de mogelijkheden van spaardeposito’s.