Wat zijn rentecertificaten?

Het rentecertificaat is momenteel haast niet verkrijgbaar. Een rentecertificaat is een spaarvorm, die langzaam verdwijnt en vervangen wordt door de deposito. Bij een rentecertificaat krijgt u een vaste, hoge rente tijdens een vaste looptijd. De minimale inleg bij een rentecertificaat varieert per bank, maar ook hoe periodiek de rente uitbetaald wordt. Bij een maandelijkse rentebetaling dient er een bedrag van minimaal EUR25.000,- op de spaarrekening te staan. Bij een jaarlijkse rentebetaling is dit een bedrag ongeveer EUR5000,- Het maximumbedrag bedraagt EUR250.000,-. Deze rente kun u ten alle tijden opnemen, maar tijdens de looptijd is het niet toegestaan het basisbedrag terug te boeken. De mogelijkheid bestaat uiteraard wel (het is nog altijd uw geld), maar daar staat een hoge boete tegenover.

Een certificaat is een ‘officieel papier als bewijs van iets’, met een rentecertificaat heeft u een bewijs dat u een vaste rente ontvangt. Een rentecertificaat kan derhalve voordelig voor u zijn als u van plan bent om een bepaalde som geld langere tijd vast te zetten bij een bank, met de zekerheid dat u daar de komende jaren niet aan hoeft te zitten. U ontvangt een veel hogere rente dan normaal en voor de bank is het voordelig omdat zij de zekere beschikking hebben over deze som geld. Het rentecertificaat heeft een vaste looptijd, die één, drie of vijf jaar duurt. Deze looptijd kan haast niet meer aangepast worden als het rentecertificaat is ingegaan. Er zijn natuurlijk wel ontbindings- een aanpassingsmogelijkheden, maar hier zijn hoge kosten aan verbonden. Het rentecertificaat is haast niet meer verkrijgbaar. Banken verkopen het product bijna niet meer, maar wijzen op de spaardeposito als het beste alternatief