Tag Archives: meest vergelijkbare dienstbetrekking

Loon DGA 2015

Ieder jaar wordt ons belastingstelsel weer bijgesteld en in 2015 heeft dit ook weer invloed op de hoogte van het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder. In het belastingplan voor 2015 is dan ook reeds aangekondigd dat de regelingen rondom dit loon worden gewijzigd. Tot nu toe werd er een ondergrens ingesteld en ook voor 2015 … Continue reading