Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering wordt ook wel ‘levensverzekering’ genoemd. Vooraf wordt met de verzekering een datum afgesproken. Overlijdt de verzekerde vóór deze datum, dan wordt een vast bedrag uitgekeerd. In sommige gevallen keert de verzekering overigens ook uit als de overleden persoon na die afgesproken datum overlijdt. Dit geld kan uitgekeerd worden aan de partner van de overledene, of bijvoorbeeld aan de zakenpartner. De verzekering is dus bedoeld voor de nabestaande(n), om op die wijze in een behoefte te voorzien direct na het overlijden. De zakenpartner kan het bedrijf voortzetten, de nabestaande kan de hypotheek betalen, of tijdelijk thuisblijven om het leven te reorganiseren. De overlijdensrisicoverzekering keert niet uit om een uitvaart te bekostigen. Daar is een speciale uitvaartverzekering voor. Om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, moet de verzekerde in goede gezondheid zijn. Hoe hoger het verzekeringsbedrag komt te liggen, hoe meer de verzekeraar zal verlangen dat de verzekerde zich uitgebreid zal laten keuren.

Overlijdensrisicoverzekering op twee levens

U kunt bij vrijwel alle verzekeraars een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op twee levens. In de genoemde voorbeelden zouden dat dus uw levenspartner of uw zakenpartner zijn. Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af op het moment dat u zich realiseert dat iemand erg afhankelijk van uw inkomen is. Houdt bij het afsluiten van deze verzekering dan ook rekening met de hoogte van de premie. Betaalde u en uw partner altijd al ieder de helft? Kan uw zaken- of levenspartner maandelijks nog wel een bepaald bedrag betalen? Dan kunt u daar rekening mee houden bij de premie. Een hypotheekverstrekker kan u verplichten deze verzekering af te sluiten. Ook bij hoge leningen zal de verstrekker verlangen dat u deze verzekering afsluit. Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op één leven is minder gebruikelijk, maar komt wel eens voor als bijvoorbeeld één van de partners aanzienlijk ouder is.