Wat is een woonlastenverzekering?

De woonlastenverzekering komt nauwelijks meer voor, want de verzekering wordt vooral afgeraden en is derhalve geen populair product. Oorspronkelijk was deze verzekering bedoeld om bij bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de vaste woonlasten alsnog te kunnen betalen. Deze verzekering wordt niet zo vaak afgesloten, omdat er meerdere manieren zijn om de genoemde problemen op te vangen. Uiteraard via de overheid, in de vorm van de WW (werkloosheid) of de WIA (arbeidsongeschiktheid). Ook werkgevers bieden regelmatig een collectieve verzekering aan. Met andere woorden: Deze verzekering is geen pre en wordt zelfs gezien als een optie als er echt geen andere mogelijkheden zijn. De woonlastenverzekering verzekert u als u plotseling geen vast inkomen meer heeft.

Uw hypotheek of huur loopt gewoon door, evenals uw andere vaste lasten en deze dienen toch betaald te worden. Deze verzekering is niet lonend als u bijvoorbeeld vijf jaar werkloos zult zijn. Immers: U betaalt een maandbedrag voor een x-aantal maanden en het duurt vervolgens vaak enkele maanden voordat u uw ‘investering’ eruit gehaald heeft. Dus bij tijdelijke werkloosheid heeft deze verzekering geen toegevoegde waarde, maar als u arbeidsongeschikt raakt, zal dit wel een meerwaarde kunnen betekenen. Maar zoals gezegd: De woonlastenverzekering is geen populaire verzekering. De verzekering betaalt namelijk lang niet altijd uit. Zoals bij elke verzekering is het aan te raden de voorwaarden goed te lezen. Dat geldt vooral bij deze verzekering. De kans dat u daadwerkelijk profijt heeft van deze verzekering is klein. Mocht u alternatieven hebben, zoals de WW of een collectieve verzekering bij uw werkgever, dan is dat aan te raden.